Energirenovering

Vil du spare penge på varmeudgifterne, er det en god ide at starte med at få lavet en termografimåling på dit hus eller din virksomhed. Målingen viser, hvor der er utætheder, manglende isolering og kuldebroer, hvor varmen siver ud.

Når KS Tømrer & Snedker termografimåler, kan vi se forskelle i varmeudstrålingen, der kan skyldes bygningens alder eller fejl ved dit hus eller din virksomhed – eller det, du er på vej til at købe.

Termografering kan sikre dig klarhed over eksempelvis:

  • Utætheder i konstruktionen
  • Svagheder i samlinger
  • Fejl, mangler eller dårligt udført isoleringsarbejde

Lav en aftale med KS Tømrer & Snedker, så kommer vi og laver en energiberegning af dit hus.